Tijdreisroute Leewal

Startpunt
Zwembad de Leewal, Exloo
Hotel de Hunzebergen, Exloo

Lengte
7,5 km

Kosten
Gratis

Kleur markering
Bordje met mammoet

Honden
Niet aangelijnd

Korte omschrijving
Met deze wandeling van 7,5 kilometer door bossen, heidevelden en stuifzand, langs hunebedden en akkers tussen Exloo en Odoorn maak je een tijdreis van 470.000 jaar. Een tijdbalk geeft informatie over de historie van het Hondsruggebied. Je ziet indrukwekkende overblijfselen van de ijstijden, de raadselachtige Leewal die door het landschap kronkelt en het droogdal. Bij deze route is een app beschikbaar, deze is te downloaden vanuit de Google Playstore: De Hondsrug Hunzebosroutes. Voor Apple: download De Hondsrug Hunzebosroutes vanuit de App store.

Knooppunten
41 – 55 – 56 – 53 – 74 – 44

Leewal
De Leewal is waarschijnlijk een aaneenschakeling van stuifduinen. Maar misschien is het wel een esker. Eskers ontstonden aan het eind van de Saale ijstijd toen de ijskap ging smelten en er smeltwatertunnels onder het ijs ontstonden. Deze tunnels vulden zich met klei, zand en grind. Nadat het ijs smolt, bleef dit materiaal als een richel in het landschap achter.

Droogdal
In de laatste ijstijd smolt ’s zomers de sneeuw en ontdooide het bovenste laagje van de bodem. Het smeltwater spoelde elke zomer de ontdooide grond weg. Zo ontstonden dalen die steeds breder en dieper werden. Na de ijstijd verdween de vorst uit de bodem, zakte het regenwater in de bodem weg en kwam het dal droog te liggen. Bij het Hunzebos zie je een mooi voorbeeld van zo’n ‘droogdal’.

Hunebed D31
Hunebedden zijn de oudste monumenten van Nederland. Ze zijn meer dan 5.000 jaar geleden gebouwd door bewoners van de Trechterbekercultuur, de eerste boeren van Noord-Europa, die in de hunebedden hun doden begroeven. Van hunebed D31 is nog maar een van de grote dekstenen aanwezig. Daardoor kun je wel goed in de vroegere grafkamer kijken. De wanden worden gevormd door de zijstenen, waarvan er steeds twee tegenover elkaar staan. Het is opvallend dat die stenen allemaal een vlakke kant hebben, die steeds naar binnen is gericht. Daardoor maken de binnenwanden van de grafkamer een tamelijk strakke indruk.

De Waterval
De afwatering van de akkers in de buurt van de Schaapskuil bij Valthe werd lange tijd verzorgd door de Lossing, een sloot die door het Hunzebos zijn weg zocht naar de langere in het oosten gelegen veengebieden. Na de ruilverkaveling (1986-2013) is er een watergang buiten het bos aangelegd. Op deze wijze werd voorkomen dat voedselrijk (landbouw)water dit gebied binnendringt, dat juist baat heeft bij een schrale, voedselarme bodem.
Daarmee verloor de waterloop door het Hunzebos zijn functie. Doordat er geen onderhoud werd gepleegd raakte de waterval langzamerhand overgroeid door mos en opschietend struikgewas. Een cultuurhistorisch element dreigde te verdwijnen. In 2017 zorgden de Historische Vereniging Carspel Oderen, de gemeente Borger-Odoorn en Staatsbosbeheer voor de restauratie van de waterval.

Openluchtbad De Leewal
Het openluchtbad De Leewal in Exloo beschikt over een kleuterbad en een waterpolo(wedstrijd)bad, waarin natuurlijk ook op een ontspannende manier baantjes kunnen worden gezwommen.

Sabeltandtijgerspoor
Het laatste deel van de wandeling komt overeen met de kinderroute Sabeltandtijgerspoor en bevat speeltoestellen.

Meer informatie
Dit is een goed aangegeven route. De route is niet rolstoeltoegankelijk.

Meer weten?

Voor leuke tips, wandelkaarten, fietsroutes en andere informatie kun je terecht bij het Tourist Info Point in Borger. De enthousiaste vrijwilligers helpen je graag op weg in deze mooie omgeving.

Tourist Info Point Borger

Openingstijden

Mei-oktober: maandag t/m zaterdag van 10.00–17.00 uur.
November-april: maandag t/m zaterdag van 10.00–16.00 uur.

Gesloten op zondagen, 1e en 2e kerstdag, Pasen, Koningsdag, Pinksteren en oud en nieuw.

Hier vind je ons
Hoofdstraat 25
9531 AB Borger

Webshop
shop.bestemmingborgerodoorn.nl

Plan je route
Bel ons op 0599-638729

Cittaslow-gemeente

De gemeente Borger-Odoorn draagt al 12 jaar met trots het predicaat Cittaslow. Dit is een internationale erkenning voor kleinere gemeenten waar het fijn leven is, waar gastvrijheid de norm is en waar we tijd voor elkaar hebben.

Het motto van Cittaslow is Festina lente, wat letterlijk betekent: haast je langzaam. Dat doen we door op een menselijk tempo te genieten van alles in de gemeente. De gemeente werkt samen met haar inwoners en ondernemers aan een krachtige sociale gemeenschap met aandacht en respect voor elkaar.

Ga naar de inhoud