Stichting SBBO

Stichting Bestemming Borger-Odoorn werkt samen met de gemeente Borger-Odoorn aan het optimaliseren van het recreatieve en toeristische werkvlak. Belangrijke speerpunten hierbij zijn:

  • Bevorderen van het toeristisch klimaat passende bij de huidige wensen van de toeristische ondernemers alsmede de toeristen.
  • Samenwerking bevorderen tussen de ondernemers en partners op de Hondsrug, en binnen de provincie Drenthe, om een gezamenlijke uitstraling naar buiten te creëren.

Net als iedere andere organisatie werkt ook SBBO vanuit een missie en visie. Deze liggen ten grondslag aan alle initiatieven, investeringen, keuzes en werkzaamheden die de Stichting uitvoert. Iedereen die aan de stichting verbonden is (bestuur, medewerkers en vrijwilligers) kennen deze waarden en zullen daar vanuit handelen.

Missie

Stichting Bestemming Borger-Odoorn coördineert Recreatieve en Toeristische activiteiten binnen de gemeente Borger-Odoorn. Daarnaast is Stichting Bestemming Borger-Odoorn betrokken bij het coördineren van, en het geven van bekendheid aan Recreatieve en Toeristische activiteiten op de Hondsrug Drenthe. Hierbij valt te denken aan alles wat er is te doen, te zien en beleven in de gemeente Borger-Odoorn c.q. op de Hondsrug, zoals dagjes uit, accommodaties, restaurants, pretparken, natuurgebieden en een complete evenementenagenda, waarbij bezoekers én inwoners tot onze doelgroep behoren.

Visie

Stichting Bestemming Borger-Odoorn ziet het als taak om op een ondernemende en inspirerende wijze bij te dragen aan de positionering van de gemeente Borger-Odoorn als één van de meest toeristische gemeenten in Drenthe. De Stichting draagt bij aan deze positionering en zorgt ervoor dat de gemeente Borger-Odoorn als onderdeel van de provincie Drenthe en de Hondsrug Drenthe regio gepositioneerd wordt als aantrekkelijke recreatieve en toeristische bestemming.

Doelstelling

Stichting Bestemming Borger-Odoorn is een stichting die zich ten dienste stelt van de toeristen, de ondernemers en de inwoners van Borger-Odoorn, waarbij adviseren en doorverwijzen tot de belangrijkste taken behoren die door de vrijwilligers worden uitgevoerd. De samenwerking met andere gemeenten is daarbij een must om zo een nog betere dienstverlening neer te kunnen zetten voor het gehele toerisme in de gemeente, op de Hondsrug en binnen de provincie Drenthe. Aan deze doelstellingen heeft de Stichting in de afgelopen jaren invulling gegeven door zich te richten op toeristische informatievoorziening en actieve participatie in samenwerkingsverbanden die gemeentelijke grenzen overschrijden.

Verantwoording

Bestuur SBBO

Martijn Huisman, voorzitter
Nevenfunctie: Recreatiepark De Bosrand Drenthe, eigenaar
E-mail: voorzitter@bestemmingborgerodoorn.nl
Aangetreden 2022, aftreedjaar 2026

Marja Oltmans, secretaris
Nevenfunctie: Wonderwereld Ter Apel, eigenaar
Nevenfunctie: Kabouterland, eigenaar
E-mail: secretaris@bestemmingborgerodoorn.nl
Aangetreden 2020, aftreedjaar 2024

Harrie Wolters, penningmeester
Nevenfunctie: Hunebedcentrum, algemeen directeur
Nevenfunctie: Megalithic Roots, bestuurslid
Nevenfunctie: GEA-kring Drenthe, bestuurslid
Nevenfunctie: Oktobermaand Kindermaand, stuurgroeplid
E-mail: hwolters@hunebedcentrum.nl
Aangetreden 2023, aftreedjaar 2027

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding

Team SBBO

Sabine van Wijk, Coördinator
E-mail: svanwijk@bestemmingborgerodoorn.nl
Tel: 06-11783237

Art Nagy, ICT & Media
E-mail: ict@bestemmingborgerodoorn.nl
Tel: 0599-638729

Daarnaast worden wij ondersteund door +/- 20 vrijwilligers.

De uitvoering van de activiteiten van Stichting Bestemming Borger-Odoorn wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Borger-Odoorn.

Contactgegevens

Adres
Hoofdstraat 25
9531 AB Borger

Telefoon
0599-638729

E-mail
info@bestemmingborgerodoorn.nl

KvK
01170904

BTW nummer
NL821759619B01

IBAN
NL63 RABO 0156 1634 89


Tourist Information Point

TIP Borger
Hoofdstraat 25
9531 AB Borger

Telefoon
0599-638729

E-mail
info@bestemmingborgerodoorn.nl

Openingstijden
Openingstijden mei-oktober: ma-za 10.00–17.00 uur.
Openingstijden november-april: ma-za 10.00–16.00 uur.
Gesloten op zondagen, 1e en 2e kerstdag, Pasen, Koningsdag, Pinksteren en oud en nieuw.

Ga naar de inhoud