Bestuurslid worden bij St. Bestemming Borger-Odoorn

Stichting Bestemming Borger-Odoorn (SBBO) coördineert en verstrekt informatie rondom Recreatieve en Toeristische activiteiten binnen de gemeente Borger-Odoorn.

SBBO is betrokken bij het coördineren van, en het geven van bekendheid aan recreatieve en toeristische activiteiten. Hieronder valt alles wat er is te doen, te zien en te beleven is in de gemeente Borger-Odoorn en op de Hondsrug op het recreatieve en toeristische vlak. Denk hierbij aan zoals dagjes uit, accommodaties, restaurants, pretparken, natuurgebieden en een complete evenementenagenda, waarbij bezoekers, inwoners en branche gerelateerde ondernemers tot onze doelgroep behoren.

SBBO werkt samen met toeristische tak van drie Hondsrug gemeenten; Aa en Hunze, Emmen en Coevorden in het samenwerkingsverband Hondsrug Drenthe. Naast deze gemeenten spelen overige stakeholders een grote rol in samenwerking.

SBBO heeft naast bovenstaande taken ook het dagelijks exploiteren van het TIP kantoor in Borger. Uitbreiding van een TIP locatie in Exloo behoort tot de toekomstplannen.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting is het formele orgaan dat besluiten neemt over het beleid en de uitvoering op hoofdlijnen. Het bestuur vergadert gemiddeld eens per maand. Op korte termijn zoeken wij een aantal nieuwe bestuursleden, vooral met betrekking tot financiële en bestuurlijke ervaring. Het betreft functies zonder vergoeding en zijn allen vrijwilligersfuncties.

De stichting zoekt een aantal nieuwe bestuursleden waaronder een secretaris en een penningmeester. Daarnaast wordt ook gezocht naar een aantal algemene bestuursleden.

Functieprofiel

 • U voelt zich betrokken bij de gang van zaken in de Recreatie en Toerisme en zet u in voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting
 • U heeft aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van het besturen van vergelijkbare instellingen
 • U heeft affiniteit met een vrijwilligersorganisatie
 • U bent in staat en bereid om, in goede collegiale verhoudingen, een bijdrage te leveren aan de mening- en besluitvorming van het bestuur en staf
 • We zoeken een juiste verhouding tussen man-vrouw in het bestuur.

Reageren

U kunt uw cv en motivatiebrief sturen naar Martijn Huisman, voorzitter van de stichting. Het e-mailadres is info@bestemmingborgerodoorn.nl. Voor meer informatie kunt u ook gebruik maken van dit e-mailadres.

Profielen bestuursleden

Secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur. Hij of zij documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar de buitenwereld. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

 • De ingekomen stukken archiveren
 • Notuleren bij vergaderingen
 • Informatie verzamelen en informatie opschrijven
 • Dossiers vormen, actueel houden en bewaren

Penningmeester

 • De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken voor de stichting. Hij of zij beheert het geld en voert onder andere de volgende taken uit:
 • Verantwoordelijk voor de financiën
 • Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting
 • Het financieel jaarverslag opstellen
 • De begroting opstellen
 • Werkt nauw samen met de boekhouder
Ga naar de inhoud